Lånea cover
Sidan innehåller annonser

Företagsfinansiering: 5 alternativ för att Finansiera ditt Företag

I den här artikeln går vi igenom vad företagsfinansiering betyder, samt ger 8 olika alternativ för att finansiera ett företag.

Bäst företagsfinansiering 2024

Krea erbjuder företagsfinansiering upp till 4 000 000 kr för såväl nystartade bolag som väletablerade.

Med en kostnadsfri ansökan kan du inleda en lånejämförelse med 20+ aktörer, dessutom får du tillgång till en personlig rådgivare.

Ansök nu!

Vad är företagsfinansiering?

Företagsfinansiering avser all extern kapitalanförskaffning i syfte att finansiera en näringsverksamhet. Några exempel på företagsfinansiering är lån, investeringsbidrag, riskkapital, crowdfunding, checkkrediter och factoring.

För dem flesta är det svårast att finansiera sitt företag under uppstarten. Därför kommer vi i denna artikel att fokusera på verksamhetsfinansiering för relativt nya bolag.

5 sätt att ordna företagsfinansiering

Företagslån är en vanlig form av företagsfinansiering. För bolag med god ekonomi som har varit etablerade en längre tid är det sällan ett problem att bli beviljad ett företagslån. Däremot kan det ibland vara svårt att bli beviljad ett lån för att starta nytt företag. Därför går vi nedan även igenom finansieringstyperna riskkapital och crowdfunding.

 1. Traditionella företagslån

  Det vanligaste sättet att låna pengar till företag är genom att ansöka om ett företagslån hos en bank eller ett finansinstitut. Företag kan normalt låna upp till 5 miljoner kronor för dessa lån och det krävs vanligtvis en säkerhet eller personlig borgen för att garantera lånet. För helt nystartade företag är det ibland bättre att ansöka om ett vanligt privatlån.

 2. Almi företagslån

  Almi är ett statligt bolag som jobbar med utlåning till företag. Företaget är icke-vinstdrivande och har som syfte att stimulera svenskt näringsliv.

  Almi tillhandahåller flera typer av lån, såsom företagslån, innovationslån, brygglån, exportlån och tillväxtlån. De olika lånetyperna har lite olika villkor, men i regel krävs det borgen eller säkerhet (t.ex. företagsinteckningar) på 10 – 20 % av lånebeloppet, samtidigt som de vill att deras lån kombineras med annan finansiering såsom aktiekapital eller andra lån.

 3. EIF-lån

  EIF står för Europeiska Investeringsfonden och drivs av den Europeiska Investeringsbanken (EIB). Banken ägs av EU:s medlemsstater och har som syfte att hjälpa småföretag inom EU att hjälpa genom lånefinansiering. De går in och hjälper banker med normalt 30 – 80 % av kreditrisken så att bankerna kan låna ut mer pengar.

  Till exempel kan man ta EIF-lån genom Marginalen bank, där borgensmannen endast blir ansvarig för 20 % av lånebeloppet. Lånet är på maximalt 250 000 kr, och gäller endast företag med färre än 9 anställda om mindre än 20 miljoner i omsättning och/eller balansomslutning.

 4. Riskkapital

  Riskkapital, eller venture capital som det kallas på engelska, innebär att du tar in externt kapital från en investerare i utbyte mot ägarandelar. Det finns flera olika typer av riskkapitalinvesteringar såsom tillväxtkapital, uppstartskapital och majoritetsinvesteringar (där investeraren köper sig en majoritet av aktierna).

  Fördelen med riskkapital är att du får in kapital utan att ta någon risk eller betala dyra lånekostnader. Nackdelen blir att du ger upp ägarandelar, samtidigt som riskkapitalisterna ofta kräver inflytande kring hur bolaget skall styras framöver.

  Connect Sverige är en ideell organisation som parar ihop entreprenörer med investerare såsom riskkapitalister från näringslivet. För den som har det tufft med att hitta finansiering kan man därför gå till organisationen för hjälp.

 5. Crowdfunding

  Crowdfunding (“Gräsrotsfinansiering” på svenska) är en ny typ av företagsfinansiering i Sverige. Konceptet bygger på att man samlar in pengar från ett stort antal personer på internet genom mikrotransaktioner istället för att ta ett lån eller söka en större finansiär. I utbyte mot kapital får de som finansierat ett projekt i regel tillgång till en produkt tidigt (förköp innan produktionsstart), aktieandelar (riskkapital) eller inbjudan till event (välgörenhet).

  Dessa är några av de populäraste crowdfundinghemsidorna: Kickstarter, Indiegogo GoFundMe Patreon och Crowdfunder.

   

 6. Egna pengar - lån eller aktieägartillskott

  Ett av de absolut vanligaste sätten att finansiera ett företag är genom att ägarna själva tillför pengar. När man sätter in egna pengar till företaget görs det antingen som ett privat lån (utlåning), eller genom att man tillför aktiekapital till bolaget (aktieägartillskott).

  Fördelen med att investera dina egna pengar är att du slipper ränteavgifter eller krav från externa parter, samtidigt som du behåller ägarandelarna hos grundarna. Nackdelen med sparpengar är att du riskerar att förlora sina egna pengar om företaget går i konkurs.

 7. Bidrag eller investeringsstöd

  En del företag har möjlighet att söka statliga bidrag – utan någon ränta eller säkerhet. Vinnova och Tillväxtverket är exempel på aktörer som finansierar näringsverksamhet med statliga medel.

  Vinnova

  Vinnova är Sveriges myndighet för att främja innovation. Myndigheten erbjuder finansiering till innovativa svenska organisationer. Således går det vanligtvis inte att få finansiering från Vinnova om du exempelvis driver en traditionell restaurang eller ett hantverksföretag.

  Tillväxtverket

  Tillväxtverket är Sveriges myndighet för hållbar tillväxt, och hjälper organisationer med kunskap, nätverkande och finansiering. Myndigheten fokuserar på att stödja regionala verksamheter inom Norrland, Jämtland och Dalarna. Hos tillväxtverket kan du bland annat ansöka om stöd för konsulter, innovation och transport.

Frågor & svar

Vilken är den vanligaste företagsfinansieringen?

Det vanligaste sättet att finansiera företag i Sverige har enligt undersökningar visat sig vara med egna medel såsom sparpengar från grundarna.

Hur kan jag finansiera företaget när det väl är igång?

När ett företag väl är igång finns det många finansieringstyper. Ju bättre kreditvärdighet ett företag har desto enklare blir det att söka finansiering. Några exempel är:

Finns det stöd och hjälp för invandrare?

Ja, genom stiftelsen Internationella Företagare i Sverige (IFS) kan du få stöd och hjälp med att starta, driva och bygga upp ditt företag.

Finns det bidrag specifikt för kvinnor?

Nej, så vitt vi känner till finns det tyvärr ingen organisation som ger lån och bidrag specifikt riktade till kvinnliga företagare.

Kan man få finansiering för att köpa upp ett företag?

Ja, det finns möjlighet att låna till företagsköp. Det är framförallt etablerade företag med en befintlig verksamhet som beviljade lån för att köpa upp andra bolag. Vill du låna pengar för att köpa upp en befintlig verksamhet som privatperson får du ansöka om ett privatlån.

Om författaren

Oskar Sjögren

Oskar Sjögren

Senast uppdaterad: 2023-02-09