Lånea cover
Sidan innehåller annonser

Checkkredit: Jämför de Bästa Kontokrediterna för Företag

Med en checkkredit har du möjlighet att löpande låna pengar från banken och jämna ut ett varierande likviditetsbehov.

Här kan du jämföra & ansöka om en checkkredit hos flera svenska banker och lära dig mer om vad en checkkredit innebär.

Bästa checkkrediten 2024

Mynt är en helt digitaliserad utgivare av en flexibel checkkredit ämnad för företag.

De har tagit fram ett system som kopplar ihop sig direkt med din bokföringssystem – plocka t ex ut pengar genom att lägga till fakturor som säkerhet.

Ansök nu!

Vad är en checkkredit?

En checkkredit, även känd som rörelsekredit eller företagskredit, är ett kreditkontrakt som tillåter företag att kontinuerligt låna pengar upp till en förutbestämd gräns (kreditlimit). Checkkrediter är samma sak som kontokrediter fast för företag och du betalar således endast ränta när du nyttjar krediten.

Det går även att likna en checkkredit med ett kreditkort. Skillnaden att det inte medföljer något plastkort för checkkrediten. Företag som har mycket pengar uppbundna i kundfordringar använder ofta checkkrediter för att jämna ut sitt kassaflöde.

Kostnad för en checkkredit

Kostnaden för en checkkredit bestäms i regel individuellt utifrån det sökande bolagets kreditvärdighet.

För en checkkredit betalas i regel alltid två olika avgifter:

 • Kontraktsränta / limitavgift

  Kontraktsränta eller limitavgift är en årlig procentuell avgift som betalas utifrån vilken kreditlimit du blivit beviljad. Hos de långivare som använder avgiften brukar den vanligtvis 1 – 2 % per år. En beviljad checkkredit på 300 000 kronor kostar således ca 3 000 – 6 000 kronor om året i kontraktsavgift (om en sådan tillämpas).

 • Kreditränta / dispositionsränta

  Kreditränta eller dispositionsränta är den avgift du betalar på det använda kreditutrymmet. Beroende på företagets betalningsförmåga är räntan ofta 1 – 3 % per månad (30 dagar). Nyttjar man 100 000 kronor under en månads tid blir kreditkostnaden uppskattningsvis 1 000 – 3 000 kronor.

Så fungerar en checkkredit

När du ansöker om en checkkredit blir du beviljad en kreditlimit (ä.k. kreditlina) utifrån företagets kreditvärdighet. Har du en hög omsättning och vinstmarginal är det sannolikt att du blir beviljad en hög kredit till en ränta i det lägre spannet, och tvärtom vid motsatta förutsättningar.

Checkkrediten kan sedan nyttjas vid behov. På vardagar betalas pengar normalt ut redan inom 24 timmar till det kopplade kontot, medans det kan ta längre tid på helger. Krediten är ofta ansluten till ett bankkonto, vilket gör det väldigt smidigt att reglera skulden. I dessa fall betalar du endast ränta när kontosaldot är under 0 kronor och när du får inbetalningar på kontot regleras skulden automatiskt.

Dynamisk checkkredit

En typ av checkkredit som har blivit betydligt vanligare på senare tid är så kallade dynamiska checkkrediter. Till skillnad från en traditionell checkkredit från en bank baseras dessa inte på företagets forna årsredovisning, utan på kundreskontran (företagets redovisning & fakturor).

Med en dynamisk checkkredit går banken igenom företagets befintliga fakturor och kundfordringar genom att du kopplar upp ditt bokföringsprogram. Långivaren kan således se ditt kassaflöde i realtid, vilket gör att man ofta kan bli beviljad en högre kreditlimit. Eftersom att dina fakturor blir står som säkerhet för krediten behöver du därför sällan ställa andra säkerheter såsom företagsinteckningar.

En skillnad och fördel med en dynamisk checkkredit är även att du till skillnad från konventionella checkkrediter inte behöver omförhandla dina villkor regelbundet. Med en dynamisk checkkredit växer din kreditlimit istället allt eftersom din omsättning och vinst ökar.

När bör checkkrediter användas?

Det finns flera anledningar att använda en checkkredit. Vanligtvis använder företag med ojämna kapitalflöden och pengar bundna i kundfordringar en checkkredit för att jämna ut deras kapitalflöde. Några exempel på när en checkkredit är extra lämpligt är:

 • Vid säsongs- eller projektvarierande intäkter
 • För att köpa in varulager i bulk
 • För lönekostnader vid nyanställning
 • Vid investering i maskiner och/eller inventarier
 • För expansion till ny marknad

Storbankerna kan ha höga krav på checkkrediter

Många av de storbanker som erbjuder checkkrediter är väldigt restriktiva med att bevilja lån och krediter till mindre företag. Anledningen är att Sveriges storbanker huvudsakligen fokuserar på stora företag som det är lägre risk att låna ut pengar till.

Av denna anledning upplever många mindre bolag det är bättre att använda mer nischade långivare för att ansöka om en rörelsekredit.

Exempel på företag som erbjuder checkkredit

Fördelar med checkkredit

 • Betala endast ränta för din utnyttjade kredit – dock kan limitavgift tillkomma

 • Skulden regleras automatiskt när du får in pengar på checkkreditkontot

 • Du slipper att ansöka om lån/fakturafinansiering vid kapitalbehov

 • Du har hos många banker möjlighet att handla i flera olika valutor

 • För dynamiska checkkrediter uppdateras dina villkor kontinuerligt

Företagslån istället för checkkredit

I vissa fall kan det vara en god idé att överväga ett företagslån istället för en checkkredit. Anledningen är att checkkrediter i många fall är mer kostsamma än företagslån. Är du intresserad av att låna ett större belopp för att exempelvis göra en investering kan det i många fall vara bättre att överväga ett företagslån.

Generellt sett passar checkkrediter bäst för mindre utlägg där smidighet och flexibilitet premieras, och företagslån är bättre för större investeringar.

Frågor & svar

Hur snabbt betalas pengarna ut?

I regel sker en utbetalning inom 24 timmar när du nyttjar krediten på en vardag (måndag till fredag). Hur fort betalningen sker kan dock skilja sig mellan olika aktörer.

Kräver checkkredit någon säkerhet?

Villkoren för säkerheter till checkkrediter skiljer sig mellan olika långivare. För dynamiska krediter är det dina kundfordringar som är säkerhet för lånet, medan traditionella rörelsekrediter ofta begär säkerhet i form av exempelvis företagsinteckningar.

Behöver du finansiering helt utan någon säkerhet kan du ansöka om ett företagslån utan säkerhet.

Vad är skillnaden mellan checkkredit och företagslån?

En checkkredit är en kontokredit för företag där innehavaren av krediten har möjlighet att låna upp till kreditlimiten vid behov. Ränta på krediten betalas endast vid utnyttjande, och det kan således liknas vid ett kreditkort.

För ett företagslån får du ett förutbestämt belopp utbetalt till ditt konto och du betalar sedan ränta på det lånebelopp du har kvar att betala. När lånet är tillbakabetalt kan du inte låna samma belopp igen utan du behöver då ansöka om ett nytt lån.

Kan banken stänga ner min checkkredit?

Ja, det finns flera olika scenarion där banken kan avsluta din checkkredit och villkoren skiljer sig mellan olika långivare. Några exempel är om du inte har skött dina betalningar på krediten, om du får en betalningsanmärkning eller om din betalningsförmåga försämras avsevärt.

Om författaren

Oskar Sjögren

Oskar Sjögren

Senast uppdaterad: 2023-01-18