blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Vad är Ränta och Amortering och Vad är Skillnaden? (2024)

I den här artikeln förklarar Lånea vad ränta och amortering innebär. Vi förklarar också vad skillnaden är mellan de båda begreppen.

Sammanfattande fakta om ränta och amortering

  • Ränta är en avgift för att låna, amortering är en låneavbetalning.
  • Ränta och amortering utgör månadskostnaden för ett lån.
  • Lånestorleken påverkar räntan men inte tvärtom.
  • Räntekostnaden minskar vid rak amortering efterhand lånet betalas av.
  • Annuitet innebär samma totalbelopp (ränta + amortering) varje betalning.
  • Andelen ränta minskar, amortering ökar vid annuitet.
  • Total räntekostnad är högre vid annuitetslån jämfört med rak amortering.
  • Amortering och ränta på lån betalas vanligtvis varje månad.
  • Det finns inga lån utan ränta och amortering.

Vad är ränta och amortering?

Ränta och amortering är kostnad respektive avbetalning på ett lån. Varje gång man amorterar sänks det totala lånebeloppet. Ränta är den avgift en låntagare betalar för att låna pengar. Ränta och amortering betalas i regel varje månad och utgör tillsammans den totala månadskostnaden på ett lån.

Här finner du mer fakta om ränta och amortering:

Vad är skillnaden mellan ränta och amortering?

Skillnaden mellan ränta och amortering är att ränta är en kostnad för att låna, medan amortering är en avbetalning på ett lån. Efter varje amortering minskar lånets storlek och därmed minskar även räntekostnaden. Räntan påverkar inte lånets storlek men lånets storlek påverkar räntan.

Amortering och ränta på lån med rak amortering

Rak amortering innebär att ett lån återbetalas med en fast summa varje månad. Med rak amortering är räntekostnaden på lånet hög i början och minskar i takt med att lånet amorteras. Därför blir den totala månadskostnaden lägre för varje månad.

Nedan visas ett exempel på fördelning av ränta och amortering av den totala månadskostnaden. Lånet i exemplet amorteras med rak amortering och är på 150 000 kr med en ränta på 10 % och löptid 12 månader.

Andel ränta och amortering per månad vid rak amortering

Amortering och ränta på annuitetslån

Vid annuitet betalar man samma summa (både amortering och ränta) vid varje betalning. Det gör att andelen ränta minskar medan andelen amortering ökar månad för månad. Ett annuitetslån får en högre total räntekostnad jämfört med ett lån med rak amortering. Fördelen är att månadskostnaden är samma hela tiden.

Nedan visas ett exempel på fördelning av ränta och amortering av den totala månadskostnaden. Lånet i exemplet är ett annuitetslån på 150 000 kr med en ränta på 10 % och löptid 120 månader.

Andel ränta och amortering per månad

Vanliga frågor

Hur räknar man ut amortering och ränta på lån?

När du ska räkna ut amortering och ränta på ett lån med rak amortering delar du hela lånesumman med totala antalet avbetalningstillfällen för att beräkna amortering. För att räkna ut ränta multiplicerar du hela lånesumman med räntesatsen och delar med 12 månader.

För ett lån på 10 000 kr med rak amortering, årsränta 7 % och löptid 24 månader blir amortering och ränta den första månaden 10 000 / 24 + 10 000 x 0,07 / 12 = 475 kr.

Eftersom räntan beräknas i % av lånebeloppet minskar räntekostnaden i takt med att man amorterar. Det totala månadsbeloppet varierar därför på lån med rak amortering. För att veta hur mycket man ska betala under en specifik månad behöver man därför räkna ut amortering och ränta för just den månaden.

Betalar jag ränta och amortering varje månad när jag tar ett lån?

Ja, du betalar vanligtvis ränta och amortering varje månad när du tar ett lån. Det förekommer även lån där man betalar ränta och amortering kvartalsvis eller årsvis. Ränta och amortering betalas dock varje månad för de flesta konsumtionslån. Hur ett lån ska amorteras framgår alltid av låneavtalet.

Finns det lån utan ränta och amortering?

Nej, det finns inga lån utan ränta och amortering. Ett lån ska alltid amorteras, även om det gäller ett räntefritt lån. Däremot kan det förekomma andra avgifter på ett lån utan ränta som i slutändan gör att det blir dyrt. Bolån kan i vissa fall vara amorteringsfria. Du måste dock betala ränta på bolån.