blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Baka in blancolån i bolån: Lös dina lån via ditt bostadslån

Under vissa förutsättningar är det möjligt att lägga in ett blancolån i sitt bolån för att få en lägre ränta. I den här texten förklarar Lånea vad det innebär att baka in lån i bolånet, vid vilka tillfällen man kan göra det och vilka för- och nackdelar det finns med att lösa privatlån med bolån.

Sammanfattande fakta om att baka in blancolån i bolån

 • Att baka in blancolån i bolån innebär att lösa blancolån med höjt bolån.
 • De flesta bolån har lägre ränta än blancolån.
 • För att baka in blancolån i bolån krävs i regel god kreditvärdighet.
 • Belåningsgraden får inte överstiga 85 % efter att lånet bakats in.
 • Vanligtvis behövs minst 100 000 kr i utrymme för höjning av bolånet.
 • Att lösa blancolån med bolån kan leda till lägre månadskostnader.
 • Extra kostnader kan tillkomma för den som bakar in blancolån i bolån.
 • Striktare amorteringskrav kan leda till högre månadskostnader.

Vad innebär det att baka in blancolån i bolån?

Att baka in blancolån i bolån innebär att man höjer sitt befintliga bolån och använder pengarna för att lösa ett blancolån. När man betalat av blancolånet med bolånepengarna återstår endast bolånet. Fördelen med att baka in blancolån i bolån är att bostadslån i regel har lägre ränta än blancolån.

Krav för att lägga in blancolån i bolån

 • Med ditt nya bolån får din belåningsgrad maximalt uppgå till 85 %.
 • Din kreditvärdighet måste vara tillräckligt hög.
 • Banken måste gå med på att lösa blancolånet med bolånet.
 • Det måste i regel finnas utrymme att höja bolånet med minst 100 000 kr.

Hur gör man för att baka in lån i bolånet?

För att baka in andra typer av lån i sitt bolån behöver man ansöka om att höja sitt befintliga bolån. Banken tar därefter beslut om huruvida ett utökat bolån kan beviljas. En förutsättning för att få utöka sitt bolån och baka in ett lån är att bostaden blir belånad till max 85 % av marknadsvärdet.

Kostnadsskillnader när man löser blancolån med bolån

Eftersom bolån normalt sett har lägre ränta och längre löptid än blancolån minskar månadskostnaden när man löser blancolån med bolån. Blancolån har en genomsnittlig ränta på ca 6 %, medan den genomsnittliga räntan (3 mån) för bolån ligger på omkring 1,7 %.

Tabell 1: Representativt exempel på kostnadsskillnader när man löser ett blancolån genom att höja sitt bolån.
Före: blancolånEfter: utökat bolån
Belopp250 000 kr250 000 kr
Löptid20 år50 år
Ränta7,95 %1,95 %
Månadskostnad2 083 kr823 kr*
Totalkostnad250 000 kr122 075 kr
AmorteringsmodellAnnuitetRak amortering

*Avser månadskostnad månad 1. Månadskostnaden sjunker därefter för varje amorteringstillfälle vid rak amortering.

Kostnader som kan tillkomma när man bakar in lån i bostadslån

Att baka in andra lån i sitt bostadslån kan medföra tillkommande kostnader. Nedan kan du se vilka kostnader som i regel kan tillkomma när man utökar ett bolån:

 • Kostnad för nya pantbrev.
 • Kostnad för skriftlig värdering från mäklare.
 • Högre månadskostnad till följd av striktare amorteringskrav.

Kostnad för nya pantbrev

Behöver man ta ut nya pantbrev i samband med att man lägger om bolånet tillkommer en kostnad om 2 % av nyinteckningen samt 375 kr i expeditionsavgift. Det totala värdet av samtliga uttagna pantbrev på fastigheten måste täcka det bolånebelopp du ansöker om.

Finns det exempelvis befintliga pantbrev på totalt 2 000 000 kr och du vill utöka ditt bolån till 2 200 000 kr behöver du ett nytt pantbrev på 200 000 kr. Kostnaden för det nya pantbrevet blir då 200 000 x 0,02 + 375 = 4 375 kr.

Kostnad för skriftlig värdering från mäklare

För att minska sin belåningsgrad kan man behöva kontakta en mäklare för att se om bostaden kan värderas upp. En skriftlig värdering av den typ som banken kräver kostar i regel mellan 2 000 – 5 000 kr.

Tänk också på att du inte kan värdera om din bostad hur ofta du vill. Du kan värdera om din bostad till marknadsvärde vart femte år. Har du genomfört en värdehöjande renovering eller tillbyggnation kan dock undantag göras för att du ska kunna omvärdera bostaden tidigare.

Högre månadskostnad till följd av striktare amorteringskrav

När man bakar in lån i bostadslån riskerar man att omfattas av striktare amorteringskrav. Beroende på belånings- och skuldsättningsgrad kan amorteringskraven innebära en högre månadskostnad än tidigare efter att man lagt in blancolånet i bolånet.

Amorteringskrav som kan påverkas när man löser privatlån med bolån

 • Belåning över 70 % av bostadens värde: Amorteringskrav 2 % per år.
 • Belåning 50 – 70 % av bostadens värde: Amorteringskrav 1 % per år.
 • Belåning under 50 % av bostadens värde: Inget krav på amortering.
 • Skuldsättning över 4,5 gånger årsinkomst: Amorteringskrav 1 % per år.
 • Skuldsättning under 4,5 gånger årsinkomst: Inget krav på amortering.

Mer information om amortering och återbetalning: Vad är amortering?

För- och nackdelar med att lösa privatlån med bolån

Det finns både för- och nackdelar med att lösa ett privatlån med hjälp av ett bolån:

Fördelar

 • Lägre ränta: Ett lån med bostaden som säkerhet har i regel lägre ränta än ett vanligt privatlån.

 • Lägre månadskostnad: Du får en lägre månadskostnad till följd av lägre ränta och längre återbetalningstid.

 • Ingen aviavgift: Det tillkommer normalt sett inte någon aviavgift för bolån, vilket det kan göra för många privatlån.

 • Förbättrad kreditvärdighet: Din kreditvärdighet förbättras vanligtvis av att du har färre antal lån, samtidigt som ett bolån inte påverkar kreditvärdigheten i samma utsträckning som ett privatlån.

 • Bättre översikt på ekonomin: Du får en tydligare överblick över din ekonomi när du samlar dina lån hos en och samma långivare.

Nackdelar

 • Längre återbetalningstid: Du får en längre återbetalningstid med ett bolån jämfört med ett privatlån.

 • Risk för att inte kunna nyttja bolåneutrymme när det behövs: Utan utrymme att höja sitt bolån finns det risk för att man inte kan nyttja bolånet för att få tag på pengar vid behov.

Långivare där du kan baka in blancolån i bolån

 • Nordax: Baka in blancolån i bolån med minsta höjning 50 000 kr.
 • Swedbank: Lös privatlån med bolån med minsta höjning 100 000 kr.
 • Nordea: Baka in lån i bolån med minsta höjning 100 000 kr.
 • Bluestep Bank: Baka in privatlån i bolån med minsta höjning 50 000 kr.
 • Danske Bank: Baka in lån i bolån med minsta höjning 100 000 kr.

Alternativ till att baka in blancolån i bolån

Uppfyller du inte kraven för att kunna baka in ditt blancolån i bolånet finns det andra alternativ för att få ned kostnaderna för ditt blancolån. Här nedan listar Lånea tre alternativ till att baka in blancolån i bolån:

 • Amortera extra för att lösa dina lån i förtid.
 • Samla lån och krediter.
 • Ta ett lån med låg ränta och ersätt ditt blancolån.

Amortera extra för att lösa ditt lån i förtid

Istället för att baka in ditt blancolån i bolånet kan du amortera extra för att lösa ditt lån i förtid. När du amorterar extra minskar skulden snabbare och den totala räntekostnaden för lånet blir lägre. Det finns också möjlighet att ta ett lån för att lösa ditt blancolån. Läs mer och jämför långivare: Lösa lån i förtid.

Samla lån och krediter

Ett annat alternativ till att lösa privatlån med bolån är att samla lån och krediter i ett så kallat samlingslån. När man ansöker om ett samlingslån för att betala av befintliga lån och krediter kan man i regel sänka sin månadskostnad avsevärt. Läs mer och jämför långivare: Samla lån.

Ta ett lån med låg ränta och ersätt ditt blancolån

Du kan också välja att ta ett lån med låg ränta för att ersätta ditt blancolån istället för att baka in det i bolånet. Jämför du lån via en låneförmedlare har du stora möjligheter att erbjudas låg ränta och bra villkor på ditt lån. Läs mer och jämför räntor: Lån med låg ränta.

Exempel på andra typer av lån som kan bakas in i ett bolån

Vanliga frågor

Går det att baka in lån till kontantinsats i bolån?

Ja, det går att baka in lån till kontantinsats i bolån om belåningsgraden är lägre än 85 % av bostadens marknadsvärde. Har du finansierat kontantinsatsen med ett blancolån kan du med andra ord baka in det i bolånet vid senare tillfälle om du t.ex. värderar om bostaden för att sänka belåningsgraden.

Har du bolån på 85 % av marknadsvärdet måste resterande dock 15 % av bostadens värde finansieras utöver bolånet, t.ex. med hjälp av sparade pengar eller ett lån utan säkerhet. Du kan läsa mer och jämföra långivare här: låna till kontantinsats.

Kan man betala av lån snabbare om man bakat in dem i bolånet?

Ja, man kan betala av lån snabbare även om man bakat in dem i bolånet. Har man rörlig ränta på sitt bolån kan man amortera extra utan att det tillkommer några kostnader. Är bolåneräntan bunden kan man däremot behöva betala ränteskillnadsersättning till banken för att betala av lånet i förtid.

Varför ska jag baka in mina blancolån i bolånet?

Anledningen till att du ska baka in dina blancolån i bolånet är att räntan i regel är lägre för bolån än för blancolån. Du kan därmed sänka dina räntekostnader genom att baka in dina blancolån i bolånet.