Lånea cover
Sidan innehåller annonser

Seniorlån: Allt om Pensionärslån & Hypotekslån för pensionärer

För att få loss extra pengar och sätta guldkant på tillvaron när man blir äldre finns det möjlighet att ta ett pensionärslån. Här går vi igenom de olika alternativ som finns till seniorlån, vad som krävs för att få låna på bostaden samt för- och nackdelar med hypotekslån för pensionärer.

Vad är ett seniorlån?

Ett seniorlån är en form av kapitalfrigöringskredit som gör det möjligt för äldre att kunna belåna sin bostad. Genom att belåna sin bostad kan man som pensionär få loss pengar till att använda för konsumtion. Med ett seniorlån kan man vanligtvis belåna sin bostad till 25 – 55 % av bostadens värde.

Numera finns inte seniorlån kvar i dess forna bemärkelse, då det sista seniorlånet lades ned år 2016. Dagens seniorlån fungerar dock på liknande sätt som dess föregångare.

Andra vanliga benämningar på seniorlån är hypotekslån, hypotekspension eller pensionärslån. Oftast är det samma typ av lån som avses, d.v.s. en kredit för att frigöra kapital med bostaden som säkerhet.

Vanliga krav för seniorlån

 • Du måste vara över 60 år gammal.
 • Du måste äga en bostadsrätt, villa eller ett fritidshus.
 • Bostadsrätter måste ha ett marknadsvärde på minst 500 000 kr.
 • Villor och fritidshus måste ha ett marknadsvärde på minst 900 000 kr.
 • Bostaden ska vara försäkrad till fullvärde.
 • Eventuella befintliga bolån måste lösas med seniorlånet.
Tabell 1: Vanliga egenskaper för seniorlån.
Belopp100 000 - 7 000 000 kr
LöptidIngen begränsning*
Ränta4,45 %
Uppläggningsavgift (dras vid utbetalning)1 850 kr
Aviseringsavgift (per år)95 - 190 kr

*Lånet löper på tills du själv väljer att lösa det, alt. förfaller till betalning vid försäljning eller dödsfall.

Övriga kostnader som kan tillkomma när man tar ett seniorlån

 • Värderingskostnad: Om inte en tillförlitlig värdering kan göras utifrån försäljningsstatistik i området kan en värderingskostnad om ca 2 000 kr tillkomma.
 • Avgift för nya pantbrev: Behöver man ta ut nya pantbrev tar Lantmäteriet en avgift om 2 % av pantbrevsbeloppet samt 375 kr i expeditionsavgift.
 • Ränteskillnadsersättning: Har du lån kvar på din bostad behöver dessa lösas, vilket kan innebära ränteskillnadsersättning till din gamla bank.
 • Pantsättningskostnad: Vissa bostadsrättsföreningar tar ut en pantsättningsavgift på ca 400 kr för nedlagt arbete i samband med pantsättning.

Så fungerar ett pensionärslån

Ett pensionärslån fungerar som ett sätt för personer över 60 år att kunna nyttja värdeökningen på sina bostäder för att sätta guldkant på tillvaron som pensionär. Genom att ta ett pensionärslån kan man frigöra pengar utan att behöva sälja sin bostad.

Skillnaden mot ett vanligt bolån är att inga amorteringar eller räntebetalningar görs förrän man löser lånet, vid en eventuell försäljning eller vid bortgång.

Ett lån för pensionärer kan betalas ut månadsvis eller som engångsbelopp

När du lånar på huset som pensionär kan du välja om pengarna ska betalas ut månadsvis eller som ett engångsbelopp. Vill du ha utbetalningar månadsvis är det minsta beloppet 1 000 kr per månad. Väljer du att få ditt lån utbetalt som ett engångsbelopp är det lägsta belopp som betalas ut 100 000 kr.

Räntan för pensionärslån ackumuleras under löptiden

Räntan ackumuleras till pensionärslånet tills den dag man väljer att lösa det. Dagens räntenivå för pensionärslån ligger på ca 4,5 %. Jämfört med ett vanligt bolån med ränta på omkring 1,5 % kan därför pensionärslånet bli förhållandevis dyrt, särskilt med tanke på att inga amorteringar görs.

Ditt gamla bolån måste lösas när du tar ett hypotekslån för pensionärer

Banker som erbjuder hypotekslån kräver normalt sett att de ska vara den enda panthavare som har säkerhet i bostaden. När du ansöker om ett hypotekslån måste du därför lösa ditt gamla bolån. Resterande del av hypotekslånet betalas sedan ut till ditt bankkonto.

Passa på och lös andra lån och krediter

En rekommendation är att du samtidigt som du löser ditt bolån ser till att använda pengarna från seniorlånet till att lösa övriga dyra lån och krediter. Det kan handla om t.ex. gamla snabblån, korttidskrediter och privatlån för t.ex. en bil.

Vilka långivare erbjuder seniorlån?

De långivare som tidigare erbjöd seniorlån, t.ex. Swedbank, Nordea och Handelsbanken, har inte längre kvar denna typ av lån. Däremot erbjuder Svensk Hypotekspension och 60plusbanken numera en liknande typ av seniorlån med bostaden som säkerhet, så kallade hypotekslån.

De tidigare seniorlånen fick mycket kritik, delvis på grund av att de var tidsbegränsade. Låntagare tvingades ofta att sälja sina hem för att kunna lösa lånen när de förföll till betalning. Dagens seniorlån har ingen begränsning vad gäller löptid, och man kan därför bo kvar i sin bostad livet ut.

Fördelar och nackdelar med Pensionärslån

Fördelar

 • Smidigt sätt att kunna utnyttja värdeökningen på bostaden.

 • Du behöver inte amortera eller betala ränta månadsvis.

 • Du får behålla pensionärslånet även om din partner går bort.

 • Du kan aldrig bli skyldig banken mer pengar än försäljningsvärdet på bostaden.

 • Du behåller dina lånevillkor oavsett utveckling av räntenivå och bostadspriser.

 • Vill du lösa lånet slipper du betala ränteskillnadsersättning, förutsatt att du löser det vid kvartalsskifte.

Nackdelar

 • Eftersom räntan läggs till på skulden fram tills lösen av lånet blir pensionärslånet i regel mycket dyrare än t.ex. ett vanligt bolån.

 • Din inkomst ökar när du tar ett hypotekslån, och har du bostadstillägg riskerar du att inte längre vara berättigad till det.

 • Du måste betala ränteskillnadsersättning för att lösa dina befintliga bolån om du bundit räntan.

 • Lånet förfaller till betalning vid en eventuell bortgång, vilket gör att det blir mindre kvar till de efterlevande.

Tänk på att du inte kan göra löpande ränteavdrag för seniorlån

Eftersom räntan på seniorlån ackumuleras på skulden och inte betalas löpande kan du heller inte göra avdrag för ränteutgifter i din deklaration. Det är först i det fall du säljer bostaden och löser lånet som du har möjlighet att dra av den upplupna räntan för att minska skatten på reavinsten.

4 alternativ till hypotekslån för pensionärer

Här nedan ger vi tips på fyra bra alternativ till hypotekslån för pensionärer:

 1. Sänk din månadskostnad och ta tillvara på överskottet.
 2. Undersök om du kan få ett vanligt bolån.
 3. Ansök om privatlån via en låneförmedlare.
 4. Låna av barn eller andra släktingar.

1. Sänk din månadskostnad och ta tillvara på överskottet

Genom att t.ex. värdera upp din bostad kan du försöka sänka din belåningsgrad och därmed amortera mindre. Kanske kan du även förhandla om räntan för att minska månadskostnaden för ditt bolån. Överskottet kan du sedan placera eller använda till att skapa ett rikt pensionärsliv.

2. Undersök om du kan få ett vanligt bolån som pensionär

Räntan för ett vanligt bolån är ca tre gånger lägre än för ett seniorlån. Därför bör man alltid undersöka möjligheten till att beviljas ett vanligt bolån. Den största skillnaden mot ett seniorlån är att du måste amortera på bolån om du har högre belåningsgrad än 50 %.

3. Ansök om privatlån via en låneförmedlare

Även om det kan vara svårare att beviljas lån utan säkerhet som pensionär är det inte omöjligt. Ansöker du om ett privatlån via en låneförmedlare jämförs massvis av lån samtidigt, och chansen att du kan erbjudas lån är relativt god.

Räntan för privatlån via låneförmedlare ligger mellan 2,95 – 29,95 %. Med god kreditvärdighet har du till och med möjlighet att få en ränta under eller i nivå med räntan för ett pensionärslån.

4. Låna av barn eller andra släktingar

Har du möjlighet att låna av dina barn eller någon annan släkting kan det vara ett bra alternativ. Barnen kan också ha möjlighet att belåna bostaden till låg ränta, och genom att upprätta ett skuldebrev sinsemellan kan du på så vis sänka dina lånekostnader.

Exempel på seniorlån som tidigare gavs ut av banker

 • Seniorlån hos Nordea
 • Seniorlån hos Swedbank
 • Seniorlån hos Handelsbanken
 • Seniorlån hos SEB

Vanliga frågor

Hur mycket får man låna när man är pensionär?

Med ett seniorlån med din bostad som säkerhet får man låna upp till 7 miljoner. Det förutsätter att bostadens marknadsvärde överstiger detta belopp och att övriga villkor är uppfyllda. Vill man ansöka om ett lån utan säkerhet är maxbeloppet 600 000 kr.

Alla långivare gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Det går därför inte att på förhand avgöra hur mycket du får låna eller om du kommer att beviljas lån.

Kan man ta lån när man är pensionär?

Ja, man kan ta lån när man är pensionär, även om det kan vara svårare att beviljas lån ju äldre man blir. Störst chans att få ett lån utan säkerhet har man om man ansöker om lån via en låneförmedlare. Man kan även låna med bostaden som säkerhet genom att ta ett hypotekslån för pensionärer.

Generellt sett kan det vara svårt att beviljas större lån när man är pensionär. Det beror till stor del på att många pensionärer har en låg inkomst.

Vilka banker lånar ut till pensionärer?

Svensk Hypotekspension och 60plusbanken lånar ut pengar till pensionärer som kan använda sin bostad som säkerhet. Vill man ansöka om ett lån utan säkerhet är det säkrast att ansöka hos en låneförmedling där man kan ansöka om många lån samtidigt.

Kan man få huslån som pensionär?

Det kan vara svårt att få ett huslån som pensionär, även om det inte är omöjligt. En lösning om man inte får huslån kan vara att låta t.ex. barnen teckna ett bolån för att på så vis låna pengar via dem. För barnens säkerhet bör man skriva någon form av skuldebrev sinsemellan som reglerar avtalet.

Går det att ansöka om pensionärslån hos Swedbank?

Nej, det går inte att ansöka om pensionärslån hos Swedbank. Sedan 2016 erbjuds inget lån speciellt till pensionärer hos Swedbank, men liknande lån med bostaden som säkerhet finns hos t.ex. Svensk Hypotekspension och 60plusbanken.

Går det att få ett snabblån som pensionär?

Ja, det finns möjlighet att få ett snabblån som pensionär. Snabblån har i regel högre beviljandegrad för pensionärer än t.ex. privatlån. Du får dock inte låna högre belopp än ca 50 000 kr, och räntan är normalt sett mycket högre än för privatlån.

Det finns ofta en övre åldersgräns för hur gammal man får vara för att kunna ansöka om snabblån som pensionär. Åldersgränsen skiljer sig mellan olika långivare, men ligger generellt sett på max 65 – 75 år.