blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Företagshypotek & Företagsinteckning: Definition & Syfte

Nedan förklarar vi vad ett företagshypotek (tidigare företagsinteckning) är för något, samt dess fördelar, kostnader och hur du ansöker!

Vad är ett företagshypotek?

Företagshypotek, även kallat företagsinteckning, är en säkerhet som skapas när ett företag ställer ut fast egendom eller rörelseegendom som säkerhet vid ett företagslån. Ett företagshypotek garanterar att banken kan få tillbaka sina pengar av företaget som lånar pengar.

Ett företagshypotek ger fordringsägaren (normalt banken som lånar ut pengar) en så kallad säkerhetsrätt. Det innebär att de kan lösa in den egendom som inteckningen gäller om gäldenären går i konkurs eller inte kan betala sina skulder.

De tillgångar som kan täckas av ett företagshypotek behöver inte vara fasta. Även rörelsetillgångar som företaget planerar att nyttja under tiden de intecknas fungerar. Däremot omfattas inte likvida medel som godkänt tillgångsslag för inteckningar.

Exempel på godkända företagsinteckningar

 • Varulager
 • Inventarier och maskiner
 • Patent
 • Kundfordringar
 • Kontorsmaterial & möbler

Detta godkänns ej som företagsinteckningar

 • Kassamedel
 • Bankmedel
 • Aktier
 • Egendom som ej kan utmätas
 • Egendom som andra har säkerhetsrätt till

Fördelar med företagshypotek

 • Leder till lägre ränta på företagslån: Eftersom att banken får en säkerhet bakom skulden minskar deras kreditrisk. Den minskade risken återspeglas i att räntan på lånet blir lägre än vad den annars hade blivit.
 • Tillgångarna kan användas under tiden: Används ett företagshypotek för rörelseegendom kan tillgångarna (t.ex. ett varulager) användas under tiden inteckningen är aktiv. Det gör att man inte behöver pantsätta några tillgångar.
 • Högre beviljad kredit: På samma sätt som en säkerhet bidrar till lägre ränta blir företag i regel beviljade större lånebelopp när en säkerhet såsom ett företagshypotek lämnas vid ansökan.

Ansökan och kostnad för företagsinteckningar

Kostnad för en företagsinteckning

Kostnaden för att ta ut en företagsinteckning är stämpelskatt på en procent av det intecknade beloppet samt en momsfri expeditionsavgift på 570 kronor. För en inteckning på 250 000 kronor blir kostnaden 2 500 kr + 570 kr = 3 570 kr.

När du betalat stämpelskatten och expeditionsavgiften skickas företagsinteckningen ut antingen som ett rekommenderat brev alternativt digitalt via e-post.

Så ansöker du om en företagsinteckning

 • Be en behörig företrädare såsom en firmatecknare att signera

 • Skicka in blanketten via posten eller digitalt

 • Bolagsverket handlägger ärendet

 • Vid godkänd inteckning skickas en betalningsuppmaning för stämpelskatten samt ett postförskott för expeditionsavgiften

 • När du har betalat stämpelskatten och expeditionsavgiften skickas företagsintecknings-brevet ut till dig

Avsluta eller ‘döda’ företagshypotek

Om man vill säga upp ett aktivt företagshypotek kallas det att man “dödar” det. För att döda en företagsinteckning krävs det medgivande från inteckningshavaren (vanligtvis borgenären).

Man ansöker om att döda företagsinteckningar hos bolagsverket, och när de har dödats är de utan verkan. Det kostar ingenting att döda ett företagshypotek.

Om du vill avsluta en företagsinteckning brukar borgenären kräva något av följande:

 • Att skulden inteckningen är säkerhet för återbetalas helt
 • Att långivaren höjer räntan på skulden i fråga eftersom att det blir ett företagslån utan säkerhet
 • Att gäldenären ställer upp med någon annan säkerhet

Särskild förmånsrätt vid företagsinteckningar

För en borgenär som innehar ett företagshypotek gäller särskild förmånsrätt. Det innebär att borgenären både vid utmätning och vid konkurs har förtur till att lösa in den egendom som inteckningen täcker.

Om exempelvis företaget går i konkurs har alltså borgenären med inteckningen som säkerhetsrätt förtur innan fordringar utan förmånsrätt (så kallade oprioriterade fordringar) får sina pengar tillbaka. Ett exempel på en oprioriterad fordringsrätt är en leverantörsfaktura.

Frågor & svar

Kan man se vilka företagsinteckningar ett företag redan har?

Ja, det går att se vilka utställda företagsinteckningar ett företag har genom att beställa ett gravationsbevis från företagsinteckningsregistret.

Beställningen kan göras via bolagsverkets hemsida och kostar 150 kronor (momsfritt).

Vilken borgenär får betalt först vid flera företagshypotek?

Om ett företag har ställt ut flera företagshypotek har den inteckning som är äldst företräde. Åldern för en inteckning räknas från den dagen som den beviljades.

Vid konkurs eller utmätning är det alltså gäldenären med den äldsta inteckningen som får betalt först.

Hur ska man bokföra en företagsinteckning?

En företagsinteckning behöver inte bokföras som en skuld på balansräkningen, men den skall noteras i årsredovisningen under “ställda panter”. Däremot behöver de avgifter som uppstår av företagsinteckningen bokförs i resultaträkningen (konto 6990 alt. 6991).

För vilka företag passar företagshypotek?

Företagshypotek passar bra för de företag som har rörelsetillgångar som kan omsättas till inteckningar. För personal- och kunskapsintensiva bolag såsom konsult- och advokatbyråer är det därför ofta svårt att skapa företagsinteckningar.

Hur verkställs ett företagshypotek?

Ett företagshypotek verkställs genom att företagsintecknings-brevet överlämnas till en borgenär, och borgenären registreras som inteckningsbrevshavare i inteckningsbrevsregistret.

Finns det en lag om företagshypotek?

Ja, lag 2008:990 (lagen om företagshypotek) täcker frågor om företagshypotek. Den upphävde den tidigare lagen 2003:528 om företagsinteckningar.

Om författaren

Oskar Sjögren

Oskar Sjögren

Senast uppdaterad: 2022-08-30