blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Överföring Mellan Banker: Bryttider, Utbetalning & Maxbelopp

I den här artikeln förklarar Lånea hur överföring mellan banker fungerar. Du hittar information om vilka bryttider som gäller för olika banker, när utbetalningar sker samt vilka maxbelopp som gäller vid banköverföringar.

Sammanfattande fakta om bryttider och överföringar mellan banker

 • Banköverföring är en flytt av pengar mellan bankkonton.
 • Tiden för en överföring beror på vilka banker som är involverade.
 • Bankdagar är alla dagar utom helger och vissa helgdagar.
 • Bryttider varierar mellan olika banker, oftast runt kl. 13.00.
 • RIX-betalningssystem används för banköverföringar.
 • Max överföringsbelopp varierar mellan banker och kontotyper.
 • Swedbank tillåter max 150 000 kr/överföring.
 • SEB tillåter max 150 000 kr/dygn.
 • Nordea tillåter max 250 000 kr/dygn.

Vad är en banköverföring?

En banköverföring är en överföring av pengar mellan två bankkonton. Du kan föra över pengar mellan två av dina egna bankkonton, men också till en annan privatpersons konto eller till ett företagskonto. Det går också att göra en banköverföring mellan två olika banker.

Utbetalningar av lån är också banköverföringar

En utbetalning av ett beviljat lån till låntagarens bankkonto är också en banköverföring. Pengarna för ett beviljat lån som betalas ut från ett konto i samma bank som du är kund hos förs i regel över direkt. Betalas lånet ut från ett konto i en annan bank påverkas överföringen av bankens så kallade bryttider.

Hur lång tid tar en banköverföring?

En banköverföring tar allt från en minut upp till en bankdag. Överföringar inom samma bank sker direkt. Förs pengar över till ett konto i en annan bank innan kl. 13.00 når de vanligtvis mottagaren samma dag. Exakt hur lång tid en överföring tar beror på mellan vilka banker överföring genomförs.

Vad menas med bankdagar?

Med bankdag menas de dagar banker normalt sett har öppet. Alla dagar förutom lördagar, söndagar, midsommarafton, julafton, nyårsafton och andra allmänna helgdagar räknas som bankdagar. Det innebär att de flesta vardagar (måndag – fredag) är att betrakta som bankdagar.

Vad menas med bryttider?

Med bryttider menas den tid då en banköverföring ska ha genomförts för att nå ett konto i en annan bank en viss tid. Banker har ofta en bryttid för överföringar till andra banker omkring kl. 13.00 för att pengarna ska nå mottagaren samma dag. Vilka bryttider som gäller varierar mellan olika banker.

Betalningssystemet RIX används för överföringar mellan olika banker

När pengar förs över från en bank till en annan flyttas pengarna mellan bankernas konton i Riksbanken via betalningssystemet RIX. Eftersom Riksbanken varken kan gå i konkurs eller få likviditetsproblem minskar det risken med banköverföringen.

Överföringar i betalningssystemet RIX sker i flera steg innan de når mottagarens konto. De steg överföringen genomgår ger vanligtvis upphov till en tidsförskjutning. Det är på grund av denna tidsförskjutning som en mottagare i en annan bank ibland inte har pengarna på kontot förrän nästkommande bankdag.

Hur mycket pengar får man föra över till ett annat konto?

Hos de flesta banker får du i regel föra över max 50 000 – 250 000 kr per dygn till ett annat konto. Vissa banker tillämpar en beloppsgräns per överföring, medan andra har ett maxbelopp per 7-dagarsperiod. Hos många banker kan man tillfälligt höja beloppsgränsen för att föra över större belopp.

Maxbelopp för överföring mellan banker

I listan nedan hittar du vilka maxbelopp som gäller vid överföring mellan olika banker:

 • Maxbelopp överföring Swedbank: 150 000 kr per överföring.
 • Maxbelopp överföring SEB: 150 000 kr per dygn.
 • Maxbelopp överföring Nordea: 250 000 kr per dygn.
 • Maxbelopp överföring Handelsbanken: 50 000 kr per dygn.
 • Maxbelopp överföring Länsförsäkringar: 250 000 kr per 7-dagarsperiod.
 • Maxbelopp överföring Danske Bank: 100 000 kr per överföring.

Observera att beloppsgränsen kan variera hos flera banker. Det kan till exempel bero på vilket inloggningssätt du använder och om mottagaren finns sparad i din internetbank eller inte.

Så fungerar banköverföringar via Swedbank

Nedan hittar du information om hur banköverföringar via Swedbank fungerar. Du hittar svar på hur lång tid en banköverföring tar, vilka bryttider som gäller samt maxbelopp för överföringar.

Hur lång tid tar en banköverföring hos Swedbank?

En banköverföring mellan två konton i Swedbank sker direkt. Överföringar från Swedbank till konton i en annan bank når mottagaren samma dag om överföringen görs före kl. 13.00. Gör du en banköverföring efter kl. 13.00 tar det till nästa bankdag innan pengarna finns på mottagarens konto.

Vilka bryttider gäller hos Swedbank?

I tabell 1 framgår vilka bryttider som gäller hos Swedbank. Tid för överföring avser överföringar som görs under bankdagar om inte annat anges.

Tabell 1: Swedbanks bryttider.
Tid för överföringPengarna når mottagaren
Före kl. 13.00Samma dag
Efter kl. 13.00Nästkommande bankdag
Lördag eller helgdagNästkommande bankdag

Bryttid för betalning till bankgiro från Swedbank

Bryttiden för betalning till bankgiro från Swedbank är kl. 10.00 under bankdagar för att mottagaren ska ha pengarna på kontot samma dag. Godkänns betalningen efter kl. 10.00 under bankdagar eller under lördag, söndag eller helgdag får mottagaren pengarna nästkommande bankdag.

Vilket är maxbeloppet för överföringar hos Swedbank?

Maxbeloppet för överföringar hos Swedbank är 150 000 kr per signering. Är du inloggad med säkerhetsdosa eller mobilt BankID är maxbeloppet för överföringar 1 000 000 kr per signering. Beloppsgränsen gäller både för överföringar mellan konton hos Swedbank och till konton i andra banker.

Så fungerar banköverföringar via SEB

Nedan hittar du information om hur banköverföringar via SEB fungerar. Du hittar svar på hur lång tid en banköverföring tar, vilka bryttider som gäller samt maxbelopp för överföringar.

Hur lång tid tar en banköverföring hos SEB?

En banköverföring mellan två konton i SEB sker direkt. Överföringar från SEB till konton i en annan bank når mottagaren samma dag om överföringen görs före kl. 13.45. Gör du en banköverföring efter kl. 13.45 tar det till nästa bankdag innan pengarna finns på mottagarens konto.

Vilka bryttider gäller hos SEB?

I tabell 2 framgår vilka bryttider som gäller hos SEB. Tid för överföring avser överföringar som görs under bankdagar om inte annat anges.

Tabell 2: SEB:s bryttider.
Tid för överföringPengarna når mottagaren
Före kl. 6.00Senast kl. 7.30 samma dag
Före kl. 9.00Senast kl. 10.30 samma dag
Före kl. 11.30Senast kl. 13.05 samma dag
Före kl. 13.45Senast kl. 15.20 samma dag
Efter kl. 13.45Senast kl. 7.30 nästkommande bankdag
Lördag eller helgdagSenast kl. 7.30 nästkommande bankdag

Bryttid för betalning till bankgiro från SEB

Bryttiden för betalning till bankgiro från SEB är kl. 9.45 under bankdagar för att mottagaren ska ha pengarna på kontot samma dag. Godkänns betalningen efter kl. 9.45 under bankdagar eller under lördag, söndag eller helgdag får mottagaren pengarna nästkommande bankdag.

Vilket är maxbeloppet för överföringar hos SEB?

Maxbeloppet för överföringar hos SEB är 150 000 kr per dygn med inloggning via mobilt BankID. Är du inloggad med BankID på kort kan du göra överföringar på upp till 5 000 000 kr. Vill du göra en större transaktion mellan olika banker kan du även kontakta SEB:s kundtjänst för att få hjälp.

Så fungerar banköverföringar via Nordea

Nedan hittar du information om hur banköverföringar via Nordea fungerar. Du hittar svar på hur lång tid en banköverföring tar, vilka bryttider som gäller samt maxbelopp för överföringar.

Hur lång tid tar en banköverföring hos Nordea?

En banköverföring mellan två konton i Nordea sker direkt. Överföringar från Nordea till konton i en annan bank når mottagaren samma dag om överföringen görs före kl. 13.30. Gör du en banköverföring efter kl. 13.30 tar det till nästa bankdag innan pengarna finns på mottagarens konto.

Vilka bryttider gäller hos Nordea?

I tabell 3 framgår vilka bryttider som gäller hos Nordea. Tid för överföring avser överföringar som görs under bankdagar om inte annat anges.

Tabell 3: Nordeas bryttider.
Tid för överföringPengarna når mottagaren
Före kl. 13.30Samma dag
Efter kl. 13.30Nästkommande bankdag
Lördag eller helgdagNästkommande bankdag

Bryttid för betalning till bankgiro från Nordea

Bryttiden för betalning till bankgiro från Nordea är kl. 9.45 under bankdagar för att mottagaren ska ha pengarna på kontot samma dag. Godkänns betalningen efter kl. 9.45 under bankdagar eller under lördag, söndag eller helgdag får mottagaren pengarna nästkommande bankdag.

Vilket är maxbeloppet för överföringar hos Nordea?

Maxbeloppet för överföringar hos Nordea är sammanlagt 250 000 kr per dygn. Det är även möjligt att höja beloppsgränsen genom att kontakta Nordeas kundservice. Tänk på att du måste ha mobilt BankID eller kort och kortläsare redo för att legitimera dig och signera höjningen.

Så fungerar banköverföringar via Handelsbanken

Nedan hittar du information om hur banköverföringar via Handelsbanken fungerar. Du hittar svar på hur lång tid en banköverföring tar, vilka bryttider som gäller samt maxbelopp för överföringar.

Hur lång tid tar en banköverföring hos Handelsbanken?

En banköverföring mellan två konton i Handelsbanken sker direkt. Överföringar från Handelsbanken till konton i en annan bank når mottagaren samma dag om överföringen görs före kl. 14.00. Gör du en banköverföring efter kl. 14.00 tar det till nästa bankdag innan pengarna finns på mottagarens konto.

Vilka bryttider gäller hos Handelsbanken?

I tabell 4 framgår vilka bryttider som gäller hos Handelsbanken. Tid för överföring avser överföringar som görs under bankdagar om inte annat anges.

Tabell 4: Handelsbankens bryttider.
Tid för överföringPengarna når mottagaren
Före kl. 8.45Senast kl. 12.30 samma dag
Före kl. 11.45Senast kl. 15.05 samma dag
Före kl. 14.00Senast kl. 17.20 samma dag
Efter kl. 14.00Senast kl. 9.30 nästkommande bankdag
Lördag eller helgdagSenast kl. 9.30 nästkommande bankdag

Bryttid för betalning till bankgiro från Handelsbanken

Bryttiden för betalning till bankgiro från Handelsbanken är kl. 9.45 under bankdagar för att mottagaren ska ha pengarna på kontot samma dag. Godkänns betalningen efter kl. 9.45 under bankdagar eller under lördag, söndag eller helgdag får mottagaren pengarna nästkommande bankdag.

Vilket är maxbeloppet för överföringar hos Handelsbanken?

Maxbeloppet för överföringar hos Handelsbanken är 50 000 kr per dygn om mottagaren inte finns sparad sedan tidigare. Beloppsgränsen för överföringar till sparade mottagare är 200 000 kr per dygn. Efter att du sparat en mottagare i listan börjar den högre beloppsgränsen gälla efter 21 dagar.

Loggar du in via kortläsare med sladd är maxbeloppet istället 500 000 kr per dygn. För betalningar till plus- och bankgiro är beloppsgränsen 2 000 000 kr med samma inloggningssätt.

Så fungerar banköverföringar via Länsförsäkringar

Nedan hittar du information om hur banköverföringar via Länsförsäkringar fungerar. Du hittar svar på hur lång tid en banköverföring tar, vilka bryttider som gäller samt maxbelopp för överföringar.

Hur lång tid tar en banköverföring hos Länsförsäkringar?

En banköverföring mellan två konton i Länsförsäkringar sker direkt. Överföringar från Länsförsäkringar till konton i en annan bank når mottagaren samma dag om överföringen görs före kl. 13.45. Gör du en banköverföring efter kl. 13.45 tar det till nästa bankdag innan pengarna finns på mottagarens konto.

Vilka bryttider gäller hos Länsförsäkringar?

I tabell 5 framgår vilka bryttider som gäller hos Länsförsäkringar. Tid för överföring avser överföringar som görs under bankdagar om inte annat anges.

Tabell 5: Länsförsäkringars bryttider.
Tid för överföringPengarna når mottagaren
Före kl. 13.45Samma dag
Efter kl. 13.45Nästkommande bankdag
Lördag eller helgdagNästkommande bankdag

Bryttid för betalning till bankgiro från Länsförsäkringar

Bryttiden för betalning till bankgiro från Länsförsäkringar är kl. 10.00 under bankdagar för att mottagaren ska ha pengarna på kontot samma dag. Godkänns betalningen efter kl. 10.00 under bankdagar eller under lördag, söndag eller helgdag får mottagaren pengarna nästkommande bankdag.

Vilket är maxbeloppet för överföringar hos Länsförsäkringar?

Maxbeloppet för överföringar hos Länsförsäkringar är 250 000 kr inom en 7-dagarsperiod. För stående överföringar med angivet överföringsdatum är beloppsgränsen 100 000 kr per överföring. Vill du göra en större överföring än 250 000 kr går det också att kontakta telefonbanken för att få hjälp.

Så fungerar banköverföringar via Danske Bank

Nedan hittar du information om hur banköverföringar via Danske Bank fungerar. Du hittar svar på hur lång tid en banköverföring tar, vilka bryttider som gäller samt maxbelopp för överföringar.

Hur lång tid tar en banköverföring hos Danske Bank?

En banköverföring mellan två konton i Danske Bank sker direkt. Överföringar från Danske Bank till konton i en annan bank når mottagaren samma dag om överföringen görs före kl. 13.30. Gör du en banköverföring efter kl. 13.30 tar det till nästa bankdag innan pengarna finns på mottagarens konto.

Vilka bryttider gäller hos Danske Bank?

I tabell 6 framgår vilka bryttider som gäller hos Danske Bank. Tid för överföring avser överföringar som görs under bankdagar om inte annat anges.

Tabell 6: Danske Banks bryttider.
Tid för överföringPengarna når mottagaren
Före kl. 13.30Samma dag
Efter kl. 13.30Nästkommande bankdag
Lördag eller helgdagNästkommande bankdag

Bryttid för betalning till bankgiro från Danske Bank

Bryttiden för betalning till bankgiro från Danske Bank är kl. 10.00 under bankdagar för att mottagaren ska ha pengarna på kontot samma dag. Godkänns betalningen efter kl. 10.00 under bankdagar eller under lördag, söndag eller helgdag får mottagaren pengarna nästkommande bankdag.

Vilket är maxbeloppet för överföringar hos Danske Bank?

Maxbeloppet för överföringar hos Danske Bank är 125 000 kr per överföring och dygn om du använder Mobilbanken. Är du inloggad i Hembanken är beloppsgränsen 1 250 000 kr per överföring och totalt 12 500 000 kr per dygn. Beloppsgränserna gäller både överföringar och betalningar till bankgiro.

Hur gör man en banköverföring?

För att göra en banköverföring kan du göra enligt följande:

 1. Besök din internetbank eller mobilbank. Internetbanken hittar du på din banks hemsida, mobilbanken i din banks app i mobilen.

 2. Logga in på din bank online. Ange ditt personnummer och logga in med säkerhetsdosa, BankID på datorn eller mobilt BankID.

 3. Välj “Betala och överföra” i menyn. Menyn hittar du vanligtvis högst upp på hemsidan eller i appen.

 4. Välj vilket konto du vill föra över pengar från. Här väljer du vilket konto du vill att pengarna ska dras från, till exempel ett personkonto eller sparkonto.

 5. Välj mottagare. Finns inte mottagaren sparad i listan behöver du först lägga till en ny mottagare.

 6. Fyll i belopp att överföra. I rutan “Belopp” fyller du i vilket belopp du vill ska föras över till mottagaren.

 7. Godkänn och signera överföringen. Du signerar överföringen med hjälp av din säkerhetsdosa eller BankID.

Beroende på vilka banker överföringen genomförs mellan får mottagaren pengarna direkt, samma dag eller nästkommande bankdag.

När måste en överföring göras för att mottagaren ska få pengarna samma dag?

I listan nedan kan du se när en överföring mellan olika banker senast måste göras för att mottagaren ska få pengarna samma dag (bankdagar):

 • Överföring från Swedbank till Nordea: Senast kl. 13.00.
 • Överföring från Nordea till Swedbank: Senast kl. 13.30.
 • Överföring från Swedbank till SEB: Senast kl. 13.00.
 • Överföring från SEB till Swedbank: Senast kl. 13.45.
 • Överföring från Handelsbanken till Swedbank: Senast kl. 14.00.
 • Överföring från Swedbank till Handelsbanken: Senast kl. 13.00.
 • Överföring Handelsbanken till SEB: Senast kl. 14.00.
 • Överföring SEB till Handelsbanken: Senast kl. 13.45.
 • Överföring från Nordea till Handelsbanken: Senast kl. 13.30.
 • Överföring från Handelsbanken till Nordea: Senast kl. 14.00.
 • Överföring Länsförsäkringar till Swedbank: Senast kl. 13.45.
 • Överföring från Swedbank till Länsförsäkringar: Senast kl. 13.00.

Exempel på lån med direkt överföring till olika banker

Vanliga frågor

Kan man låna och få pengar överförda direkt på kontot?

Ja, man kan låna och få pengar överförda direkt på kontot. Har långivaren automatisk handläggning får du svar på din ansökan direkt. För att du ska kunna låna och få pengar överförda direkt på kontot krävs att långivaren har konto i samma bank som du själv.

Är midsommarafton en bankdag?

Nej, midsommarafton är inte en bankdag. Midsommarafton räknas normalt sett som en helgdag inom bank- och affärsvärlden. Du behöver därmed ta hänsyn till att midsommarafton inte är en bankdag när du gör överföringar eller betalningar.

Vad har ICA Banken för bryttider?

ICA Banken har sin bryttid kl. 13.00 under bankdagar. Det innebär att pengar som överförs före kl. 13.00 finns på mottagarens konto samma dag. Överföringar som görs från ICA Banken efter kl. 13.00 eller på helgdagar når mottagaren nästa bankdag.

Kan jag se vem som har satt in pengar på mitt konto?

Nej, du kan inte se vem som har satt in pengar på ditt konto om avsändaren inte lämnat något meddelande. Däremot kan du kontakta din bank för att till exempel få uppgifter om vilken bank insättningen gjorts från. Tänk på att du inte har rätt att använda pengar som satts in på ditt konto av misstag.

Vilken tid kommer lönen in på kontot?

Lönen kommer vanligtvis in på kontot kl. 00.00 under natten till det datum då löneutbetalningen ska ske. Pengarna kan dock komma när som helst under utbetalningsdagen. Exakt vilken tid på dygnet lönen kommer in på kontot beror på när din arbetsgivare fört över pengarna och från vilken bank.

Går det att föra över pengar på helgen?

Ja, det går att föra över pengar på helgen. Pengar som förs över till ett konto i samma bank når mottagaren direkt, även på helgen. Sker överföringen till ett konto i en annan bank når pengarna i regel mottagaren under nästkommande bankdag.