blogpost heroimage
Sidan innehåller annonser

Avbetalningsplan: Vad det är & Hur det Funkar (2024)

Att få en avbetalningsplan kan hjälpa personer som av någon anledning inte har möjlighet att betala sina skulder enligt avtal. Här får du all information du behöver om vad en avbetalningsplan är och hur den fungerar i praktiken.

Sammanfattande fakta om vad en avbetalningsplan är

 • En avbetalningsplan kan hjälpa låntagare att betala av skulder.
 • Låntagaren måste ansöka hos fordringsägaren om en avbetalningsplan.
 • En avbetalningsplan är bättre än att en skuld går till Kronofogden.
 • Inkassobolag kan ofta hjälpa till att upprätta avbetalningsplaner.
 • Om avbetalningsplanen bryts, förfaller hela skulden till betalning.
 • Avgiften för att upprätta en avbetalningsplan är 170 kr.
 • Att kontakta långivaren tidigt ökar chansen att få en avbetalningsplan.
 • Avbetalningsplaner kan även gälla för skatteskulder.

Vad är en avbetalningsplan?

En avbetalningsplan är en plan för hur en skuld ska betalas av om låntagaren är sen med sin betalning. Låntagaren måste ansöka hos fordringsägaren om att få en avbetalningsplan upprättad. Att ansöka om en avbetalningsplan är ett bättre alternativ än att t.ex. låta skulden gå vidare till Kronofogden.

Hur får man en avbetalningsplan för sina skulder?

Om man som låntagare är sen med sin betalning till en kreditgivare kan man kontakta kreditgivaren för att undersöka om man kan få en avbetalningsplan. Har skulden överlåtits till ett inkassobolag är inkassobolaget fordringsägare. Det är då inkassobolaget som tar beslut om en avbetalningsplan.

Innan du ansöker om betalningsplaner är det dock bra att ta reda på vilka krediter man har. På så vi kan du säkerställa att avbetalningsplanen anpassas efter din ekonomi.

Avbetalningsplan går ofta att få hos inkassobolag

Inkassobolag är vanligtvis relativt medgörliga när det gäller att upprätta avbetalningsplaner. Ibland kan du i samband med avbetalningsplanen även be om att få din ränta fryst. Inkassobolaget tar då fortsättningsvis 0 % i ränta för den upparbetade skulden.

Skulden förfaller till betalning om du inte håller din avbetalningsplan

Har du blivit beviljad en avbetalningsplan krävs det att du håller planen och betalar i tid. Bryter du avbetalningsplanen förfaller normalt sett hela skulden till betalning. Har du inte möjlighet att betala hela skuldbeloppet riskerar skulden att överlämnas till Kronofogden, vilket leder till en betalningsanmärkning.

Kostnad för att få en avbetalningsplan upprättad

När du och fordringsägaren tillsammans gör upp en avbetalningsplan har fordringsägaren rätt att ta ut en avgift på 170 kr för att upprätta avbetalningsplanen. Kostnaden för avbetalningsplanen är du som kredittagare skyldig att betala enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Tänk på att det också kan tillkomma andra kostnader till följd av en försenad betalning. Finns det villkor om påminnelseavgift i avtalet kan kreditgivaren ta ut en avgift om 60 kr för en betalningspåminnelse. Har skulden skickats vidare till inkasso tillkommer ytterligare 180 kr i avgift.

TIPS: Så ökar du dina chanser att få en avbetalningsplan beviljad

Det är inte självklart att alla kreditgivare eller fordringsägare går med på att bevilja en avbetalningsplan. För att öka dina chanser att få en avbetalningsplan beviljad kan du prova att göra nedanstående tips:

 • Kontakta långivaren tidigt angående en avbetalningsplan för dina lån.
 • Försök att delbetala så många SMS-lån som möjligt.

4 alternativ till avbetalningsplan hos fordringsägare

Ibland varken vill eller kan man få en avbetalningsplan godkänd av en fordringsägare. Nedan hittar du fyra alternativ till att få en avbetalningsplan upprättad:

 1. Ta ett omstartslån för att lösa dina skulder hos Kronofogden.
 2. Ta ett samlingslån för att minska månadskostnaden.
 3. Sälj saker för att lösa dina skulder.
 4. Gör en egen avbetalningsplan med hjälp av en budget- och skuldrådgivare.

1.   Ta ett omstartslån för att lösa dina skulder hos Kronofogden

Har du skulder hos Kronofogden finns det möjlighet att ta ett omstartslån hos t.ex. Nstart eller Marginalen Bank för att lösa skulderna. Hos Nstart krävs det att du har en medsökande för att få lån med skulder hos Kronofogden. Marginalen Bank kräver istället säkerhet i en bostad för att bevilja lån.

Beviljas du ett omstartslån kan du använda det till att lösa dina skulder hos Kronofogden. Räntan för ett omstartslån är ofta relativt hög, mellan ca 10 – 25 %. I gengäld kan du få en förhållandevis lång löptid och på vis minska månadskostnaden för att du ska kunna klara av att betala av omstartslånet.

2.   Ta ett samlingslån för att minska månadskostnaden

Har du många dyra smålån och krediter med hög ränta kan det vara en bra idé att samla dessa i ett större samlingslån. Ett samlingslån kan göra att du får en lägre räntekostnad än tidigare. Dessutom kan du ofta få en längre återbetalningstid, vilket ytterligare minskar månadskostnaden.

Många långivare har lösenkrav för att bevilja samlingslån. Det innebär att du vid ansökan anger vilka lån du behöver lösa med hjälp av samlingslånet. Därefter hjälper långivaren till att lösa dina befintliga lån och krediter. Du behöver alltså inte kontakta alla långivare och lösa lånen på egen hand. Jämför lån och ansök här: Samlingslån.

3.   Sälj saker för att lösa dina skulder

Du kan också försöka sälja saker för att få in pengar för att kunna lösa dina skulder. Även om du inte kan lösa skulderna i sin helhet kan det göra mycket för månadskostnaden att lösa delar av en skuld.

Försök att framförallt hitta saker som kan ha ett relativt högt andrahandsvärde, t.ex. teknikprylar och smycken. Var hård mot dig själv när du rensar; det mesta går att ersätta i framtiden. Tänk på att det viktigaste är att rädda din ekonomi så som den ser ut i dagsläget.

4.   Gör en egen avbetalningsplan med hjälp av en budget- och skuldrådgivare

I varje kommun finns en budget- och skuldrådgivare man som privatperson kan vända sig till för att få ekonomisk vägledning. Skuldrådgivaren kan bl.a. bistå med hjälp att upprätta en individuell avbetalningsplan för att du ska klara att reda ut dina skulder på egen hand.

Att vända sig till en budget- och skuldrådgivare inom kommunen är kostnadsfritt. De har dessutom tystnadsplikt, vilket gör att ingen utomstående kommer att få reda på dina eventuella ekonomiska problem.

Vanliga frågor

Kan man göra en avbetalningsplan med Kronofogden?

Ja, om man har så kallade allmänna skulder (skulder till stat och kommun) kan man ibland göra en avbetalningsplan med Kronofogden. En avbetalningsplan avseende skulder till privata företag måste alltid upprättas i samråd med fordringsägaren.

Behöver man hjälp med att lösa sina kronofogdeskulder finns även möjlighet att ansöka om lån för att kunna betala av dem. Man kan exempelvis låna med skulder hos Kronofogden hos Nstart och Marginalen Bank.

Kan jag få en avbetalningsplan för att delbetala ett lägre belopp?

Ja, om du har svårt att betala dina skulder enligt avtal kan du ibland få en avbetalningsplan för att delbetala ett lägre belopp varje månad. För att få en avbetalningsplan behöver du kontakta långivaren du tagit lånet hos alternativt det inkassobolag som övertagit fordran.

Kan man göra en avbetalningsplan för skatteskulder?

Ja, man kan göra en avbetalningsplan för skatteskulder. För att göra det kontaktar man Skatteverket eller Kronofogden om skulden överlämnats dit för indrivning.

Går det att få en avbetalningsplan för alla typer av lån?

Ja, det går i regel att få en avbetalningsplan för de flesta typer av lån, till exempel SMS lån, privatlån, billån och kontokrediter. För att få en avbetalningsplan är det viktigt att du tar kontakt med långivaren så snart som möjligt om du upptäcker att du får problem att betala ditt lån.